Ważne terminy – 20.01.2017

20 stycznia 2017
 upływa termin złożenia oświadczenia przez podatników zamierzających w
2017 roku korzystać z kredytu podatkowego. Jest to preferencja
polegająca na tym, że przez rok podatnik jest zwolniony z płacenia
podatku dochodowego, w tym zaliczek na ten podatek. Należny podatek
rozliczany jest bez odsetek w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych.
Możliwe jest skorzystanie z kredytu podatkowego w roku następującym
bezpośrednio po:
– roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie
działalności, jeżeli w roku rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co
najmniej przez pełnych 10 miesięcy kalendarzowych, albo
– drugim roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie
działalności, jeżeli nie został spełniony poprzedni warunek.
 upływa termin pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
lub rezygnacji z dotychczasowej formy przez osoby fizyczne: skala
podatkowa/ podatek liniowy/ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
np. w zakresie najmu
 upływa termin zawiadomienia o założeniu od 1 stycznia 2017 r. podatkowej
księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2016 r. korzystali
ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe.