Ważne terminy – 20.02.2017

20 lutego 2017  
 upływa termin poinformowania urzędu skarbowego o metodzie wpłaty zaliczek z tytułu podatku dochodowego. Podatnicy podatku dochodowego mają możliwość wybrania zaliczek miesięcznych, kwartalnych lub uproszczonych. W przypadku braku poinformowania urzędu o zmianie, obowiązują takie same zasady, jak w roku ubiegłym tj. 2016.