Skala podatkowa 2017

W 2017 roku obowiązuje taka sama skala podatkowa jak w latach ubiegłych:

  • podstawa opodatkowania do kwoty 85.528 zł – skala 18%
  • podstawa opodatkowania przewyższająca kwotę 85.528 zł – skala 18% do kwoty 85.528 oraz 32% od nadwyżki.

Począwszy od 2017 roku zmianie uległa kwota zmniejszająca podatek. W latach ubiegłych wynosiła ona 556,02 zł, natomiast od 2017 roku jej wysokość jest uzależniona od osiąganych dochodów. U osób osiągających dochody do kwoty 6.660 zł rocznie wyniesie ona 1.188 zł, natomiast osoby z dochodami powyżej 127.000 zł rocznie nie będą miały żadnej kwoty zmniejszającej podatek. Osoby z dochodami w zakresie 11.000-85.85.528 rocznie będą mogły pomniejszyć podatek o kwotę 556,02 zł rocznie, a więc w takim samym zakresie jak w latach ubiegłych.