Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Styczeń – 168 godzin
Luty – 160 godzin
Marzec – 184 godziny
Kwiecień – 152 godziny
Maj – 168 godzin
Czerwiec – 168 godzin
Lipiec – 168 godzin
Sierpień – 176 godzin
Wrzesień – 168 godzin
Październik – 176 godzin
Listopad – 160 godzin
Grudzień – 152 godziny.

Współczynnik urlopowy w 2017 roku wynosi 20,83.

W 2017 roku w sobotę wypada święto 11 listopada Pracodawcy, u których soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, muszą wyznaczyć inny dzień wolny od pracy w zamian za to święto.