Podatek dochodowy terminy informacyjne

Forma opodatkowania
Do końca 2018 roku w przypadku zmiany formy opodatkowania podatnik był zobowiązany poinformować o tym urząd skarbowy do 20 stycznia danego roku. Od 2019 roku wprowadzona zsotałą zmiana terminu. Obecnie oświadczenia o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim będą składane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Oświadczenia nadal sklądane są do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w postaci podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują ważność w  kolejnych latach podatkowych.

 

Sposób opłacania podatku

Od 2019 roku zmianie ulega sposób zawiadamiania o sposobie opłacania zaliczek kwartalnie i w formie uproszczonej. Obecnie informację będzie się składało dopiero w rocznym zeznaniu. Do 2018 roku zmianę trzeba było zgłaszać do 20 lutego. Zmiana dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i od osób prawnych.