Ważne terminy – luty 2019

28.02.2018

  • przekazanie podatnikom informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11, PIT-8C)
  • przekazanie urzędowi skarbowemu i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R)
  • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące