Kadry jesień 2019– ważne zmiany

 • Obniżona stawka PIT od 1 października 2019 roku
  Nowelizacja ustawy wprowadziła obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 proc., natomiast stawka na poziomie 32 proc. pozostanie niezmieniona. Tym samym w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w tym okresie zamiast stawki 18% stosuje się 17%. W skali roku daje to obciążenie podatkowe stawką 17,75% – średnioroczna stawka uwzględniająca opodatkowanie stawką 18% przez 9 miesięcy i stawką 17% przez 3 miesiące.
  Na wniosek podatnika płatnik może stosować stawkę 17,75% zamiast stawki 17%. Taki wniosek mogą chcieć złożyć podatnicy chcący uniknąć dopłaty do zeznania rocznego np. podatnik rozpoczynający pracę pod koniec 2019 roku uzyska wynagrodzenie opodatkowane stawką 17%, podczas gdy stawka stosowana łącznie do wszystkich dochodów uzyskanych w 2019 roku wyniesie 17,75%. Dla celów dowodowych korzystniejsze jest zachowanie formy pisemnej takiego wniosku.

 

 • Podwyższone koszty pracownicze
  Od października zmianie ulegają koszty uzyskania przychodów pracowników i wyniosą one:
  250 zł miesięczne (podstawowe, osoby pracujące na jednym etacie) – obecnie 111,25 zł
  300 zł miesięczne (osoby pracujące na jednym etacie dojeżdżające z innej miejscowości) – obecnie 139,06 zł.W efekcie zmienią się roczne koszty pracownicze wyniosą:

2019 przed zmianą

(jak w latach poprzednich)

2019 po zmianie

2020

(pełny rok ze zmianą)

Podstawowe

1.335,00

1.751,25

3.000,00

Dla dojeżdżających

1.668,72

2.151,54

3.600,00

Wieloetatowcy

2.002,05

2.626,54

4.500,00

Dojeżdżający wieloetatowcy

2.502,56

3.226,92

5.400,00

 

 •  Wzrost minimalnego wynagrodzenia –  2020 rok
  Rząd podjął decyzję o wzroście wynagrodzenia minimalnego za pracę. W 2020 roku będzie ono wynosiło 2.600 zł (w 2019 roku wynosi 2.250 zł). Dla pracodawcy oznacza to wzrost kosztów pracownika z ok. 2.710 zł do ok. 3.130 zł miesięcznie.
  Wzrośnie również stawka godzinowa do 17 zł (w 2019 roku wynosi ona 14,70 zł).