Zmiany w VAT od listopada 2019

  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) dla określonych towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT  – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tysięcy złotych
  • Obowiązek oznaczania faktur, do których stosuje się obowiązkowy split payment zapisem „mechanizm podzielonej płatności”
  • Wprowadzono mechanizm dokonywania jednym przelewem płatności w trybie podzielonej płatności za więcej niż jedną fakturę oraz do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury (dotychczas takie rozwiązania nie były możliwe).
  • Wprowadzono możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS).
  • Obniżone zostały stawki VAT dla e-booków (5%) i e-prasy (8%).