Pracownicze programy kapitałowe – PPK

Założenia:

 • Obowiązkowe dla pracodawcy. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są jedynie firmy, które w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK posiadają Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) pod warunkiem, że przystąpi do nich co najmniej 25% pracowników firmy, a składka do PPE będzie wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto.
 • Automatyczne objęcie wszystkich pracowników i części osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne w wieku 18-54 lata
 • Pracownicy w wieku 55-70 lat zgłaszani są wyłącznie na ich wniosek złożony pracodawcy
 • Pracownicy mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. Pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK


Kto podlega PPK:

 • Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę
 • Osoby współpracujące w oparciu o umowę zlecenie o ile podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
 • Pracownicy na zwolnieniach, urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Członkowie Rady Nadzorczej pobierający wynagrodzenie

którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przepracowali u Pracodawcy 3 miesiące bez względu na wielkość etatu i nie złożyli rezygnacji z uczestnictwa w PPK.


Terminy

 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (wg stanu na 30 czerwca 2019)
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.01.2020
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              24.04.2020
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        11.05.2020
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  lipiec 2020
 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób (wg stanu na 31 grudnia 2019)
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.07.2020
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              24.10.2020
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        10.11.2020
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  styczeń 2021
 • Pozostałe przedsiębiorstwa
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.01.2021
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              23.04.2021
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        10.05.2021
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  lipiec 2021

Źródła finansowania:

 • Pracodawcy
  – 1,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata obowiązkowa)
  – do 2,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata dobrowolna)
 • Pracownicy
  – 2% wynagrodzenia (wpłata obowiązkowa), z możliwością zmniejszenia do 0,5% wynagrodzenia na wniosek pracownika, gdy jego wynagrodzenie nie przekracza 120% płacy minimalnej
  – do 2% wynagrodzenia pracownika (wpłata dobrowolna)
 • Fundusz Pracy
  – 250 PLN wpłata powitalna (jednorazowa)
  – 240 PLN wpłata roczna

 

Wpływ PPK na pensję netto i koszt pracodawcy

Przeliczenia na bazie składki obowiązkowej 1,5% u pracodawcy i 2% u pracownika

 • Pensja brutto 3.000 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 68 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 45 zł
 • Pensja brutto 4.500 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 101 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 68 zł
 • Pensja brutto 6.000 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 135 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 90 zł

 

Wypłaty środków

 • Przed osiągnięciem wieku 60 lat

– 100% – po zwróceniu dopłat z Funduszu Pracy, 30%  środków jako składek do ZUS i potrąceniu podatku od zysków kapitałowych
– 100% – wkład własny na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej w okresie 15 lat
– do 25% w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, współmałżonka lub dziecka – lista w ustawie, bezzwrotnie

 • Po osiągnięciu wieku 60 lat

– 25% – jednorazowo
– 75% – w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Przy płatności w mniejszej liczbie rat konieczne opłacenie podatku od zysków kapitałowych


Zaniechania w zakresie PPK – kary

Zatrudniający uchylający się od wprowadzenia PPK w terminie lub nakłaniający pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Zatrudniający, który nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK lub nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach może także podlegać karze grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln zł.