Indywidualne konto podatkowe podatnika

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostanie rozliczanie z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Początkowo będzie można na wskazany rachunek regulować zobowiązania z tytułu PIT, CIT, VAT oraz należności niepodatkowych.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany podatnikom za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów – https://www.podatki.gov.pl/ po podaniu identyfikatora podatkowego (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to numer PESEL, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów – NIP). Numer będzie również można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Wraz z wprowadzeniem indywidualnych rachunków, wprowadzona zostanie zmiana w zakresie zaliczania wpłat na poszczególne zobowiązania podatkowe. Z dokonywanych wpłat w pierwszej kolejności będą pokrywane zaległości z najwcześniejszym terminem płatności we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku. Gdyby podatnik nie wskazał jakiego podatku dotyczy wpłata, to będzie ona zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika, czyli w różnych podatkach. Obecnie definiując przelew podatkowy, podatnik wskazuje dokładnie podatek i okres zobowiązania.

Pierwsze płatności na indywidualne konto będą wykonywane w styczniu (podatki za grudzień i czwarty kwartał 2019 roku).

Indywidualne konta podatników funkcjonują już w ZUS.