Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych w 2020 roku

Osoby fizyczne,  spółki cywilne, jawne  i partnerskie będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2020 roku, jeśli ich przychody za 2019 rok wyniosły co najmniej 2 mln euro, czyli 8.746.800 zł.