Badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz pojawiającymi się trudnościami w wypełnianiu obowiązków pracodawcy w zakresie badań lekarskich oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, Główny Inspektor Pracy ogłosił stanowisko zgodnie z którym:

– zawieszony zostaje obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego. Obowiązkowe pozostaje wystawianie skierowań na takie badania. Terminowe wystawianie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełniania ciążącego na nim obowiązku. Badania powinny być wykonane niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia.

– utrzymany zostaje obowiązek niedopuszczenia do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego (badania wstępne)

dopuszczona zostaje możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium o czasie trwania min. 3 godzin. Pracownicy powinni otrzymać komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zapoznanie się z tematem.

dopuszczona zostaje możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium o czasie trwania min. 8 godzin. Pracownicy powinni otrzymać komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zapoznanie się z tematem.

– dopuszczona zostaje możliwość przeprowadzenia egzaminów sprawdzających przyswojenie wiedzy przez uczestnika szkolenia okresowego niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.

– utrzymany zostaje obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku (stanowiska robotnicze, inne narażone na działanie czynników szkodliwych/ uciążliwych dla zdrowia, uczniowie/ studenci odbywający praktyki).