Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej z powodu COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej z powodu COVID-19

Na podstawie rządowej specustawy, rodzice dzieci poniżej 8 roku życia mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Należy w tym celu wypełnić oświadczenie dostępne na stronie ZUS -> https://www.zus.pl/documents/10182/24142/OŚWIADCZENIE+dodatkowy+zasiłek+opiekuńczy.docx/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ZUS niewymagany jest wniosek Z-15A.