Kontrola płatności na rzecz kontrahentów w 2020 roku

W związku z wprowadzonymi od dnia 1 listopada zmianami w zakresie opodatkowania VAT towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (min. paliwa, stal, tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria), zwracamy uwagę na konieczność dokładnego sprawdzania zapisów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów.  Faktury objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności powinny mieć stosowną adnotację, aczkolwiek może się zdarzyć błąd sprzedawcy, w wypadku wątpliwości lepiej jest zapłacić z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.
Zmiana dotyczy transakcji przekraczających kwotę 15 tyś zł.
Za nieprzestrzeganie zasad podzielonej płatności grożą sankcja finansowe.
Konieczność opłacania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności oznacza:
– konieczność posiadania rachunku bankowego „biznesowego”, ponieważ banki nie tworzą dedykowanych rachunków VAT dla rachunków bankowych prywatnych ani nie udostępniają w takich rachunkach opcji płacenia z mechanizmem podzielonej płatności.
– brak możliwości płacenia kartą kredytową w przypadku zakupu towarów z załącznika 15 tj. brak możliwości opłacenia zakupu laptopów w kwocie przewyższającej 15 tyś zł kartą kredytową.
Jednocześnie przypominam, że od 1 stycznia 2020 wprowadzone zostaną  ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków o wartości przekraczającej 15 tyś zł, jeżeli nie zostaną opłacone na rachunek bankowy wskazany w  wykazie podatników tzw. Białej Księdze.  Aby uniknąć wyjaśniania i opóźnień w płatności Państwa faktur, prosimy już dziś zweryfikować, czy podane dane o rachunkach bankowych są poprawne => podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/