Zasiłek opiekuńczy dla pracowników

W przypadku chęci skorzystania z opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny obligatoryjne jest uzupełnienie odpowiedniego wniosku:
– Wniosek Z-15A – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.
-Wniosek Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez:
-> 60 dni w roku na sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz nad dzieckiem chorym do lat 14.
-> 14 dni w roku w przypadku opieki nad dzieckiem chorym powyżej 14. roku życia lub innym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie opieki).

Brak wymaganych dokumentów skutkuje brakiem prawa do zasiłku opiekuńczego. Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.