Wykaz podatników – złagodzenie sankcji

Z dniem 1 lipca 2020 roku złagodzono zapisy dotyczące płatności powyżej 15  tyś zł:

  • wydłużono czas na poinformowanie urzędu o płatności na rachunek bankowy spoza listy w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu, przy czym w okresie trwania epidemii COVID-19 obowiązuje 14 dniowy okres.
  • zmieniono adresata informacji z urzędu skarbowego sprzedawcy na urząd skarbowy nabywcy dokonującego płatności.
  • wprowadzono możliwość składania zawiadomienia jednorazowo dla danego rachunku bankowego wskazanego przez sprzedawcę (a nie przy każdej płatności).
  • zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT, nie będzie już skutkowała koniecznością wyłączenia z kosztów podatkowych. W efekcie w przypadku zastosowania MPP nie będzie konieczności sprawdzania rachunku bankowego podatnika w ww wykazie. Zmiana ma zastosowanie wstecz tj. do płatności dokonanych również w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku.
  • nowelizacja zlikwidowała  sankcje w przypadkach dokonywania zapłaty należności wynikającej z faktur dokumentujących czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę bez względu na to, czy dostawca posiada ewentualnie rachunek w polskim banku z uwagi na fakt zarejestrowania dla innych celów czy transakcji.

Jednocześnie przypominamy, że urzędy stoją na stanowisku, iż płatności kartą płatniczą nie są uznawane za płatność za pośrednictwem rachunku bankowego. Potwierdzają to również interpretacje, przykładowo  0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM regulowanie należności kartą płatniczą należy traktować jak płatność gotówką, a nie zapłatę za pośrednictwem rachunku bankowego.

Płatności powyżej 15 tyś złotych powinny być dokonywane wyłącznie z rachunku bankowego przedsiębiorcy.