Kategoria: Kadry

Składki ZUS 2019

Od 1 stycznia 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 4.765 zł, w efekcie:

-> W 2019 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wyniesie 142.950 zł, tj. 4.765 zł × 30 (w 2018 r. – 133.290 zł).

-> W 2019 roku składki społeczne przedsiębiorców będą opłacane od od kwoty nie niższej niż 2.859 zł, tj. 4.765 zł × 60% (w 2018 r. – 2.665,80 zł), a preferencyjne składki, obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności, od podstawy nie niższej niż 675 zł (w 2018 r. – 630 zł). Wprowadzone zostały również niższe składki zależne od przychodu (więcej informacji -> http://finite.nazwa.pl/finite/index.php/2019/01/03/skladki-zus-zalezne-od-przychodow-opcja/).

-> Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej wyniesie 11.912,50 zł, tj. 4.765 zł × 250% (w 2018 r. wynosi 11.107,50 zł).

Wynagrodzenie minimalne 2019

W 2019 roku pensja minimalna wzrasta z poziomu 2.100 zł brutto do kwoty 2.250 zł przy pełnym wymiarze etatu. W efekcie zmiany pracownik otrzyma netto około 104 zł więcej, a koszt pracodawcy wzrośnie o ok. 180 zł.
Zmiana płacy minimalnej nie wymaga aneksowania umów, możliwa jest zarówno zmiana umowy i podwyższenie wynagordzenia jak i wypłacanie wyrównania do wysokości wynagrodzenia minimalnego.
Skutkiem zmian będzie wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Ze wzrostem płacy minimalnej zostanie podwyższona minimalna stawka godzinowa. W 2019 roku wyniesie ona 14,70 zł brutto za godzinę pracy.