Kategoria: Kadry

Jeden indywidualny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą dokonywać płatności z tytułu wszystkich składek na jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu. Jeszcze w tym roku ZUS poinformuje płatników o indywidualnym numerze konta.

Płatnicy posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), będą mogli uzyskać te dane na swoim profilu.

Płatnicy nieposiadający profilu powinni  go niezwłocznie założyć założyć. Informacje o rejestracji można uzyskać na stronie ZUS http://www.zus.pl/pue/rejestracja, w  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS tel. 22 560 16 00 lub osobiście na Salach Obsługi Klientów w jednostkach ZUS. Jednocześnie przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (ZUS ZLA). Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej, dotyczące osoby ubezpieczonej zgłoszonej do ubezpieczeń przez danego płatnika składek, będzie przekazywane temu płatnikowi bezpośrednio na jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Od 1 lipca 2018 roku tradycyjne, papierowe zwolnienia lekarskie nie będą wystawiane.

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Styczeń – 168 godzin
Luty – 160 godzin
Marzec – 184 godziny
Kwiecień – 152 godziny
Maj – 168 godzin
Czerwiec – 168 godzin
Lipiec – 168 godzin
Sierpień – 176 godzin
Wrzesień – 168 godzin
Październik – 176 godzin
Listopad – 160 godzin
Grudzień – 152 godziny.

Współczynnik urlopowy w 2017 roku wynosi 20,83.

W 2017 roku w sobotę wypada święto 11 listopada Pracodawcy, u których soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, muszą wyznaczyć inny dzień wolny od pracy w zamian za to święto.