Kategoria: VAT

Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany od 1.01.2020

Od kilku lat obowiązują przepisy w zakresie podatku od towarów i usług obligujące podatników do skorygowania odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów, w stosunku do których nie uregulowano zobowiązania i minęło 90 dni od terminu płatności. Od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy mające na celu zaadresowanie tematu na gruncie podatków dochodowych (CIT, PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obowiązek korekty podstawy opodatkowania będzie obowiązywał po upływie 90 dni od terminu płatności. Podatnicy powinni dokonywać korekty podstawy opodatkowania nie tylko w deklaracji rocznej, ale także przy wyliczaniu zaliczek na podatek.