Nowoczesna księgowość

zrozumienie biznesu ubrane w księgowość

Księgowość

Obsługujemy podmioty prowadzące pełną księgowość oraz rozliczające się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.
Nasi Klienci nie muszą się martwić o nic poza zbieraniem dokumentów.

Kadry i płace

Wspieramy naszych Klientów w obsłudze kadrowo-płacowej przy różnych formach współpracy, w optymalizacji zasobów i kosztów kadrowych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa.

Usługi dodatkowe

Wspieramy prowadzenie przedsiębiorstwa i zarządzanie nim poprzez zindywidualizowane raportowanie zarządcze.
Oferujemy pomoc przy pozyskaniu i rozliczaniu środków uzyskanych z dotacji i dofinansowań.

Dedykowany Opiekun

Aby lepiej zrozumieć i zaadresować potrzeby naszych Klientów, do ich obsługi dedykujemy konkretną osobę. Profesjonalny, stały i znający firmę opiekun dba o sprawy Klienta, jakby był częścią jego zespołu. Opiekunowie to doświadczeni finansiści na bieżąco poszerzający i aktualizujący swoją wiedzę.

O nas

Jesteśmy zespołem kreatywnych, choć ceniących zdrowy rozsądek profesjonalistów, dla których praca jest jednocześnie pasją. W dążeniu do doskonałości nieustannie rozwijamy naszą wiedzę oraz umiejętności.
Dla nas wsparcie Klienta to nie tylko księgowania i deklaracje.

Nasi Klienci

Obsługujemy przedsiębiorstwa z wielu branż, z różnym profilem działalności i obszarem działania. Wśród naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa podlegające badaniu sprawozdań finansowych, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność społeczną, jak i mniejsze przedsiębiorstwa dynamicznie wzrastające na naszych oczach.

Oferta

Świadczymy usługi na rzecz Klientów o różnym profilu, biznesowych polskich i zagranicznych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Współpraca

 • Świadczymy usługi na rzecz Klientów o różnym profilu działalności, polskich i zagranicznych,spółek o różnej wielkości oraz osób fizycznych prowadzących działalność.
 • Oferujemy obsługę w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz kadr.
 • Nie chcesz tracić czasu na prowadzenie własnej księgowości, przekaż ją specjalistom! Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej! Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy nie chcą ponosić nadmiernych kosztów na dział księgowości, śledzić na bieżąco wszystkich zmian prawnych oraz zajmować się „papierkami” zamiast rozwojem własnej firmy.

Pełna księgowość

 • Prowadzimy Księgi Handlowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz MSSF/MSR.
 • Rozliczamy transakcje międzynarodowe.
 • Zamykamy księgi na koniec roku podatkowego i wykonujemy wszelkie niezbędne w tym celu czynności (indywidualnie uzgadniane z Klientem).
 • Sporządzamy zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 • Opracowujemy zakładowy plan kont oraz zasady (politykę) rachunkowości.
 • Sporządzamy sprawozdanie statystyczne.
 • Dla płatników podatku VAT – prowadzimy niezbędne ewidencje dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklaracje.

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzimy KPiR zgodnie z rozporządzeniem wraz z niezbędnymi ewidencjami.
 • Rozliczamy operacje na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych.
 • Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Przygotowujemy rozliczenia roczne przedsiębiorców.
 • Dla płatników podatku VAT – prowadzimy niezbędne ewidencje dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklaracje.
 • Prowadzimy zgłoszenia i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń ZUS osób prowadzących działalność.
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne.

Kadry i płace

 • Prowadzimy akta osobowe pracowników.
 • Sporządzamy umowy o pracę z pracownikami oraz listy płac.
 • Przygotowujemy umowy cywilnoprawne i rachunki.
 • Sporządzamy i składamy, gdy wymagają tego przepisy:
  • miesięczne deklaracje podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS pracowników,
  • roczną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/PIT-8C).
 • Sporządzamy roczne deklaracje płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek ZUS.

Korzyści

 • Oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy.
 • Kompleksowa obsługa łącząca niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 • Bezpieczeństwo i zapewnienie poufności danych.
 • Szybkość świadczenia usług.
 • Fachowe doradztwo i wsparcie w procesach biznesowych.
 • Gwarancja wysokiej jakości usług.
 • Na życzenie Klienta odbieramy dokumenty z siedziby firmy.

Odpowiedz na 3 pytania i SPRAWDŹ cennik obsługi Twojej firmy

Ofertę prześlemy na e-mail w ciągu 24h!Cennik biura rachunkowego zaczyna się już:

 • od 200 zł netto za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • od 500 zł netto za prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

Na podstawie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, szybko oszacujemy kosztów obsługi przedsiębiorstwa.
Najczęściej ustalamy stałą, ryczałtową miesięczną opłatę za usługi. Opłata nie zmienia się w przypadku chwilowego wzrostu/spadku liczby dokumentów, a jest ewentualnie renegocjowana w przypadku długoterminowej zmiany pracochłonności. W ten sposób Klienci zawsze wiedzą jakich kosztów mogą oczekiwać.

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców (projekt)

Wybrane planowane zmiany wprowadzane w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, które 27 marca 2020r.  będą omawiane i procesowane w Sejmie:

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych w przypadku pracowników zatrudnionych w firmach, które odczują co najmniej 15-procentowy spadek obrotów. Dopłaty będą dotyczyły przestoju, czyli całkowitego zaprzestania produkcji albo zmniejszenia pracownikowi czas pracy co najmniej o 20%, ale nie więcej niż o połowę pełnego etatu w przypadku ograniczenia działalności. W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać wsparcie w wysokości ok. 1,5 tyś zł na każdego pracownika, a w przypadku ograniczenia etatu ok. 2,4 tyś zł na pracownika. Dofinansowanie będzie przysługiwało na pracowników, którzy nie zarabiają więcej niż 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 10 454 zł.

Gwarantowane świadczenia miesięczne dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, które zawarły takie umowy lub prowadzą działalność od 1 lutego 2020 r. Wypłaty będą dokonywane przez ZUS i będą wynosiły 80% minimalnego wynagrodzenia.

– Firmy zatrudniające przed 1 lutego 2020 maksymalnie dziewięć osób na trzy miesiące zostaną zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników, a obowiązek ten przejmuje na siebie budżet państwa. Ulga będzie dotyczyła również samozatrudnionych, ale pod warunkiem, że ich przychód w lutym nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– Termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok zostanie przesunięty do końca maja 2020, a w przypadku szpitali i organizacji pożytku publicznego do końca lipca 2020 r.

Termin sprawozdawczości finansowej za 2019 rok, min. przygotowanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań oraz ich publikowanie. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek. Minister Finansów w rozporządzeniu określi nowe terminy.

– Termin złożenia deklaracji PIT za 2019 rok nie zostanie przesunięty (termin mija 30 kwietnia 2020 roku), jednak zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów nie będzie żadnych sankcji, w przypadku złożenia ich po terminie do końca maja.

– Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

– Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy z 35 do 32 godzin.

– Na wniosek podatnika będzie możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

– Wprowadzone zostanie zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

– Wprowadzono możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.)

– Nastąpi przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

– Wprowadzono możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów za okres marzec–grudzień 2020 r.

– Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

– Odroczono do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).

– Wprowadzono mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych.

– W celu ułatwienia sytuacji w branży turystycznej wprowadzono przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, zamiast obowiązujących dotychczas 14 dni oraz możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi.